top of page

למה לבחור במהלך השקפה?

מהלך השקפה מאפשר לכם.ן לקדם פיתוח מקצועי מבוסס כוחות פנים ולהצמיח את מנהיגות הביניים בבית הספר.

הידע והפרקטיקות שהקהילה תשפר ותפתח יהפכו לידע הארגוני של בית הספר, המומחיות שיטפחו מובילי הקהילות יתרמו לבית הספר בהובלת צוותים חדשים ובקידום מהלכים נוספים.

קהילות בגפ״ן

bottom of page